21 september 2020

Wereld Alzheimer Dag

Vandaag, op Wereld Alzheimer Dag, willen we stilstaan bij de uitdagingen waarmee mensen met dementie en hun naasten geconfronteerd worden, en bij onze plicht als samenleving om hen te ondersteunen - met name tijdens de aanhoudende COVID-pandemie. We vieren ook de voltooiing van twee proefschriften over technologie en dementie, door de nieuwe doctors dr. Sara Bartels en dr. Hannah Christie. We hebben een interactieve aankondiging gemaakt (in de bijlage), die ook twee ‘motion graphic’ videos bevat die hun resultaten op een leuke, toegankelijke manier beschrijven.

We hopen dat de resultaten van dit onderzoek anderen in het veld zullen informeren en inspireren, en zullen leiden tot tastbare verbeteringen in de zorg voor dementie, met behulp van technologie.