20 december 2019

Verdediging proefschrift Leonie Banning

Vrijdag 20 december om 14.00u zal Leonie Banning haar proefschrift getiteld ''Neuropsychiatric symptoms in Alzheimers’ disease; associations with biomarkers'' verdedigen in de aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.