19 december 2019

Verdediging proefschrift Janine Collet

Donderdag 19 december om 16.00u zal Janine Collet haar proefschrift getiteld ''Specific Care on the Interface of Mental health and Nursing home “SpeCIMeN” verdedigen in de aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.