24 januari 2019

Publiekslezing campagne “We zijn zelf het medicijn”

Op donderdag 24 januari organiseert de “We zijn zelf het medicijn” campagne een publiekslezing in de Raadzaal van gemeente Maastricht. Van maart 2018 tot en met januari 2019 staat Limburg in het teken van deze campagne, met als doel om Limburgers bewust te maken van de relatie tussen leefstijl en dementie. Wist u namelijk dat 30% van het aantal gevallen van dementie te voorkomen is? We vertellen u tijdens deze interessante middag graag meer over wat u zélf kunt doen om dementie te voorkomen. We blikken terug op een mooi campagnejaar, en geven u een inkijkje in de MijnBreincoach app: een app die uw eigen hersengezondheid meet en helpt bij het zetten van kleine, haalbare stappen naar een gezondere leefstijl. 

Programma:

14:00 uur:       Inloop

14:30 uur        Komt er een pil tegen dementie? - Prof. dr. Frans Verhey:

14:50 uur        Houd je brein gezond! Wat is preventie van dementie? - Dr. Sebastian Köhler

15:10 uur        Intermezzo: Wat weet u eigenlijk over dementie?

15:20 uur        Bewustwordingscampagne 'We zijn zelf het medicijn' - Dr. Martin van Boxtel

15:40 uur        Intermezzo:Wat weet u eigenlijk over een hersengezonde leefstijl?

15:50 uur        De MijnBreincoach app - Drs. Irene Heger / Dr. Kay Deckers

16:05 uur:       Discussie en vragen

16:25 uur        Afsluiting door prof. dr. Frans Verhey

16:30 uur        Einde

Aanmelden:

Deelname is gratis. Wel graag even per mail aanmelden op mijnbreincoach@maastrichtuniversity.nl. Zet in de onderwerpregel Lezing Dementie. Geef uw naam door en het aantal personen met wie u komt.