5 oktober 2018

Promotie Syenna Schievink

Titel proefschrift: Vascular cognitive impairment. At the heart of the matter

Indien u interesse heeft om de openbare verdediging bij te wonen, bent u van harte welkom op vrijdag 5 oktober om 12.00u in de aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht