12 oktober 2018

Promotie Isabelle Bos

Titel proefschrift: Biomarkers of Alzheimer's disease- Relations with vascular factors and cognition in the pre-dementia stages

Indien u interesse heeft om de openbare verdediging bij te wonen, bent u van harte welkom op vrijdag 12 oktober om 12.00u in de aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht