25 oktober 2018

Promotie Alieske Dam

Titel proefschrift: Inlife: an innovative online social support intervention for caregivers of persons with dementia.

Indien u interesse heeft om de openbare verdediging bij te wonen, bent u van harte welkom op donderdag 25 oktober om 14.00u in de aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht