Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Agenda

Online talkshow 'Dementie zelf ervaren om gedrag van mensen met dementie beter te begrijpen'

Dinsdag 11 oktober 2022 om 19.30u

Alzheimer onderzoekfonds Limburg organiseert op dinsdagavond 11 oktober een online talkshow over de ondersteuning en aanpak van dementie in de zorg. Te gast zijn Niels Janssen en Hannah Christie van Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+. Zij werken voor het INTenSE (Improving demeNtia care Through Self-Experience) project en hebben een toolkit ontwikkeld om zorgmedewerkers en mantelzorgers te ondersteunen door ze zelf dementie te laten ervaren. Ook zullen Leroy Verhoeven, casemanager Bij Hulp bij Dementie Maastricht en Heuvelland en Ela Savu, GZ-psycholoog in het Maastricht UMC+ meer vertellen over hun ervaring met deze toolkit en hoe dit kan ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Meer dan 290.000 Nederlanders kampen met dementie en dat aantal groeit elke dag. Genezing is helaas nog niet mogelijk. Reden voor Alzheimer Centrum Limburg om zich te focussen op het beter omgaan met mensen met dementie. Het Europese project INTenSE brengt veel nieuwe en vooral praktische inzichten. Bij INTenSE zijn diverse artsen, verzorgenden en casemanagers dementie uit zorginstellingen betrokken. Zij verplaatsen zich in de belevingswereld van mensen met dementie, zij voelen en ervaren hun dagelijkse leven. Het project biedt voorbeelden en simulaties, bijvoorbeeld via een virtuele dementie tour en rollenspelen. Ook zijn er oefeningen met Virtual Reality-brillen waarin we ervaren wat mensen met dementie zien.

Deze interventies moeten de empathie en het begrip voor de beleving van dementie vergroten, zodat dit de kwaliteit van dementiezorg ten goede komt. Want bij dementie gaat het vaak om ouderen die niet altijd zelf meer kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Tevens kan het gedrag veranderen van deze mensen, bijvoorbeeld agressief gedrag of zich juist terugtrekken. Daardoor komt het regelmatig voor dat mensen met dementie door hun omgeving en zorgverleners niet worden begrepen. En dit kan tot risico’s in de zorg voor de cliënten leiden.

Het webinar wordt gepresenteerd door Kirsten Paulus. De inloggegevens opvragen kan via mail: samenvooruitmetdementie@gmail.com

  • Vermeld in de mail s.v.p. uw naam, adresgegevens en telefoonnummer. 
  • Telefonisch aanmelden kan via: 06 50739831.
  • U krijgt na uw aanmelding een link en password toegestuurd, waarmee u heel snel, veilig en eenvoudig toegang krijgt tot de livestream.
  • Deelname is gratis.
  • Meer info vindt u op: https://www.intenseprojectdementia.eu
  • Een vrije gift voor dementieonderzoek en zorg voor mensen met dementie wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan naar rekeningnummer: NL72INGB 0005073958, t.n.v. Alzheimer onderzoekfonds Limburg, o.v.v. Samen vooruit met dementie.

Tot 11 oktober!

Sluit de enquête