15 mei 2019

Dialogen rondom Dementie: Invloed van dialect op thuisgevoel en welzijn.

Alzheimer Centrum Limburg organiseert jaarlijks een serie Dialogen rond Dementie. De dialoog op woensdag 15 mei aanstaande in het academisch ziekenhuis Maastricht heeft als titel “Invloed dialect op thuisgevoel en welzijn” en vindt plaats van 19.00 - 20.30 uur in de Greepzaal op niveau 4 van het MUMC+. De toegang is gratis en de zaal is open om 18.30 uur. Aanmelden is niet nodig. 

Inleider deze avond is promovenda Jolien Makkinga, Cultureel en Linguïstisch Antropoloog. Zij is werkzaam aan het Meertens Instituut en de Universiteit van Maastricht.

Drs. Makkinga zal spreken over de invloed van dialect op het thuisgevoel en welzijn van ouderen die langdurige zorg ontvangen in een verzorgingshuis. De meerderheid van de ouderen vindt de overgang van hun eigen huis naar een verzorgingshuis erg moeilijk. Ondanks dat zorgorganisaties (onder andere met persoonsgerichte zorg) streven naar het creëren van een thuis, is het ervaren van een thuisgevoel voor veel zorgvragers niet vanzelfsprekend. Hoe kan dialect bijdragen aan het versterken van het thuisgevoel? Hoeveel aandacht is er momenteel voor het belang van taal en dialect binnen de zorg? En hoe kan het dialect zo optimaal mogelijk worden ingezet in de zorg voor ouderen? Op al deze vragen zal worden ingegaan.

Aan het eind van de avond zal er tevens een korte presentatie worden gegeven door Saar aan Huis: liefdevolle en betrouwbare mantelzorg.