Onderzoek

Alleen met wetenschappelijk onderzoek kunnen nieuwe inzichten worden verkregen in de ziekte van Alzheimer.

Het onderzoek in het Alzheimer Centrum Limburg richt zich op de volgende doelen:

Het verkrijgen van een beter inzicht in het ontstaan van de ziekte van Alzheimer en andere dementieën. Parallel hieraan willen wij, ook onderzoeken waarom sommige mensen nog tot op hoge leeftijd juist geen enkele achteruitgang van hun geheugen ervaren (ofwel: succesvol verouderen).

Het ontwikkelen van betere en kosten- effectieve behandelmethodes, waarmee we de levenskwaliteit van niet alleen mensen met dementie kunnen verbeteren, maar ook van de mensen uit hun naaste omgeving.

Het ontwikkelen van nieuwe diagnostische methodes, zoals bepaalde MRI-scan technieken onderzoeken, en nagaan of we daarmee betrouwbaar een vroegere diagnose van de ziekte van Alzheimer mogelijk is. Nieuwe ontwikkelingen uit laboratoria worden vertaald naar de situatie van de patiënt.