Maatschappelijk

Het ACL streeft ernaar om de vooruitgang die met wetenschappelijk onderzoek wordt geboekt hier en nu ten goede te laten komen aan de mensen met dementie en hun familie.

Een activiteit waar nadrukkelijk een vertaalslag wordt gemaakt van wetenschap naar een breed publiek betreft ‘de Dialogen rondom Dementie’. Hierbij presenteren professionals (artsen en onderzoekers) nieuwe ontwikkelingen rondom een bepaald thema en gaan vervolgens in debat met het publiek. Dit geeft onze onderzoekers een unieke mogelijkheid om direct in gesprek te gaan met cliënten en werkers in de gezondheidszorg over de behaalde onderzoeksresultaten. De ‘Dialogen rondom Dementie’ zijn al jaren een succes en vinden inmiddels op diverse plekken in Limburg plaats. De Dialogen rondom Dementie staan in onze Evenementen kalender.

Het adoptieproject is een andere bijzondere maatschappelijke activiteit. Kinderen van Limburgse basisscholen gaan structureel op bezoek bij mensen met dementie. In het verpleeghuis ondernemen ze samen activiteiten zoals schilderen, wandelen of eenvoudigweg herinneringen ophalen. Het is bijzonder om te zien hoe mensen met dementie opleven als de kinderen op bezoek komen. Het feit dat ook de kinderen zelf veel plezier aan deze bezoeken beleven maakt het extra bijzonder. Kinderen leren zo om te gaan met mensen met dementie en praten erover thuis en op school. Hierdoor wordt het taboe rondom dementie doorbroken. Het lijken simpele kleine dingen, maar ze zijn van uitermate wezenlijk belang! De scholen (leerlingen, ouders en leerkrachten) die deelnemen worden goed voorgelicht en begeleid, door een goede samenwerking van school-zorginstelling en Alzheimer Centrum Limburg, met behulp van speciaal voor kinderen ontworpen educatie materialen.

“Het was leuk vandaag. We hebben geschilderd en een kaartspel gedaan. De mensen deden goed mee maar soms luisteren ze niet of het kan ook zijn dat ze je niet horen. De ouderen zeggen vaak dat ze het leuk vinden dat er kinderen zijn.” Margo, 10 jaar

Ik vind het adoptieproject een heel leuk en leerzaam initiatief. De kinderen kunnen nu zien hoe het in een verpleeghuis gaat en werkt. Joost is na de adoptiedagen na gaan denken over ‘ouder worden’. Hij zei laatst: “als je ouder wordt, ben je vaak eenzaam”. Hij beseft nu dat ouderen een andere plaats in de maatschappij innemen. Joost was erg enthousiast over de adoptiedagen. Het is zeker voor herhaling vatbaar.” Vader van Joost

Het doel van het Alzheimer Cafe is om mensen met dementie en hun familie in de gelegenheid te stellen ervaringen te delen en vragen te stellen aan deskundigen en aan andere betrokkenen zodat dementie bespreekbaar wordt. Het Alzheimercafe is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, partners, vrienden, hulpverleners, studenten en andere belangstellenden.

Deze informele, maandelijkse bijeenkomsten worden begonnen met een korte inleiding door een ervaringsdeskundige of de vertoning van een film over een bepaald thema. Zoals bijvoorbeeld inzicht in het geheugen of het gebruik van medicatie bij dementie. Daarna is er gelegenheid voor de bezoekers om ervaringen, ideeën, informatie uit te wisselen. Deze vorm van voorlichting leidt tot een gevoel van medeleven en betrokken heid voor de bezoekers. Er wordt getracht het taboe op dementia te doorbreken en te zorgen voor emancipatie van de patient en de mantelzorger.

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Stichting Alzheimer Nederland. Nederland telt meer dan 180 Alzheimer Cafés. Limburg telt er momenteel 13! Wilt u weten waar een Alzheimer café bij u in de buurt wordt gehouden, kijk dan op de website van Stichting Alzheimer Nederland (http://www.alzheimer-nederland.nl).