PatiŽntenzorg

Het Alzheimer Centrum Limburg (ACL) biedt topklinische specialistische zorg voor mensen met geheugenproblemen.

Patiënten met geheugenklachten kunnen terecht bij de Geheugenpolikliniek, een gespecialiseerde polikliniek die al sinds 1986 bestaat. Bij een groot deel van de verwezen mensen is de vraag of er mogelijk sprake is van dementie. Ook worden relatief veel jonge mensen met onbegrepen geheugenproblemen op de geheugenpoli onderzocht.

Het ACL heeft al meer dan 10 jaar een nauwe samenwerking met de afdeling Ouderenzorg van de RIAGG Maastricht binnen het Diagnostisch OnderzoeksCentrum PsychoGeriatrie (DOC-PG). Hiermee is het ACL de eerste in Nederland met een hechte structurele samenwerking tussen ziekenhuis en zorginstellingen. Door medische bevindingen van specialistisch onderzoek direct te koppelen aan zorgadviezen kunnen wij op een efficiënte manier mensen met dementie helpen en langer in de thuissituatie houden.