Partner in Balans

Partner in Balans - de PrepAD Studie
Prep
are for Alzheimer Dementia

De effectiviteit van een zelfmanagementprogramma voor partners van Alzheimerpatiënten in een vroeg stadium:

Waarom dit onderzoek?
Alzheimer treft niet alleen de patiënt, maar ook het leven van de partner verandert drastisch. De relatie verschuift van een relatie gebaseerd op gelijkheid naar een afhankelijke zorgrelatie en de patiënt kan ernstige gedragsproblemen en veranderingen in karakter gaan vertonen. Een mantelzorger is zich hier meestal bij de diagnose en de eerste fase van de ziekte nog niet van bewust en dus ook zeker niet op voorbereid. 4 op de 5 mensen die voor een naaste zorgen met dementie is (bijna) overbelast!

Wat is het doel van het onderzoek?
Deze interventie heeft als doel om de mantelzorgers preventief sterker te maken en op deze manier overbelasting en bijkomende depressieve klachten in een later stadium van de ziekte te voorkomen.

Wat houdt het onderzoek in?
De partners krijgen gedurende 8 weken een internetprogramma aangeboden, bestaande uit verschillende modules. Het programma zal niet alleen gebaseerd worden op effectief gebleken zelfmanagementstrategieën, maar zal ook ontwikkeld worden op basis van de behoeften en ervaringen van de doelgroep. Hierin worden o.a. probleemoplossende vaardigheden aangeleerd, zal hun kennis worden vergroot en worden ze aangespoord doelen te stellen en actie te ondernemen om deze doelen te behalen. Daarnaast zullen er face-to-face contactmomenten en consulten via telefoon of per e-mail plaatsvinden ter ondersteuning van het internetprogramma. Deelnemers zullen random toegewezen worden aan de zelfmanagement interventie of gebruikelijke zorg. Gegevens zullen worden verzameld direct voorafgaand aan de interventie, na afloop, en na 6 en 12 maanden. De belangrijkste uitkomstmaten zijn depressieve klachten en gevoelens van competentie van de partner. Als secundaire uitkomstmaat zal er ook gekeken worden naar kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.

Wie zijn de onderzoekers?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Alzheimer Centrum Limburg i.s.m. CAPHRI-School for Public Health and Primary Care. Dit onderzoek is medemogelijk gemaakt door het Alzheimer Onderzoeksfonds Limburg met de giften uit de campagne 'Limburg Helpt: Geef om Alzheimer.'

Kijk HIER naar het leuke promotie filmpje dat RTVRoermond heeft gemaakt!

Voor deze studie is een eigen website gemaakt, bezoek deze HIER.

U kunt HIER de brochure downloaden.

Lees HIER onze nieuwe Mantelzorg nieuwsbrief.

Drs. Lizzy Boots, Promovendus, tel: 043- 3881994
Dr. Marjolein de Vugt, Projectleider